Potrzebna pomoc w doborze urządzenia?

Tel: 733 791 703, 606 603 282

E-mail: info@despat.pl

 DW-TW (IBC, beczki, pojemniki)

Oprócz konwencjonalnych modeli maszyn IST oferujemy Państwu dwie linie naszych myjek przemysłowych przeznaczonych  do czyszczenia różnorodnych zbiorników magazynowych i procesowych (od 30-litrowych puszek do 200-litrowych beczek, mauzery (IBC)  oraz różnego rodzaju pojemniki dużego gabarytu), zaprojektowane tak aby spełniały najwyższe potrzeby dotyczące usuwana zanieczyszczeń, które wymagają różnych procesów w wielu konfiguracjach.

Zalety myjek przemysłowych serii DW-TW:

  • Przede wszystkim bezpieczeństwo

Ręczne czyszczenie pojemników nie jest wskazanym zajęciem ze względu na narażenie pracownika na kontakt z chemikaliami. Dzięki myjką IST operatorzy mogą pracować w bezpiecznym środowisku i wykonywać tylko ergonomiczne ruchy, w ten sposób optymalizując nie tylko jakość samego zadania czyszczenia, ale także poprawiając jakość pracy.

  • Ekologia

Redukcja zużywania zasobów środowiska stanowi główny cel urządzeń IST, które zostały stworzone właśnie zmniejszają zużycie wody i niebezpiecznych chemikaliów, takich jak rozpuszczalniki bez pogorszenia jakości procesu czyszczenia lub zanieczyszczeń produktu końcowego. Oprócz tego ręczne mycie pojedynczego pojemnika zużywa średnio 100-150 litrów wody i 5-10 litrów rozpuszczalnika. Zastosowanie maszyny IST z recyrkulacją wody lub rozpuszczalnika zmniejsza to zużycie do 15-20 litrów wody i 1-3 litrów rozpuszczalnika. W ten sposób ilość wytwarzanych odpadów jest zmniejszona o 70% -90%, przy równie znaczącym obniżeniu kosztów utylizacji i znaczną korzyścią ekologiczną i ekonomiczną.

  • Optymalizacja dnia pracy

Ręczne mycie pojemnika zazwyczaj zajmuje operatorowi około 10 do 60

minut. Jest to czas spędzony na zabraniu pojemnika do strefy mycia, umyciu go, wymianie

pojemnik w obszarze dostawy i wszystkie inne operacje związane z obsługą i konserwacją

płyny i narzędzia myjące. Porównując pracę manualną do automatycznej gdzie operator umieszcza pojemnik w myjce, czyszczenia zabrudzonych puszek, mauzerów itp. uruchomienie maszyny, rozładunek kontenera, konserwacja i inne czynności pomocnicze zajmuje około 2 minut; dla cyklu trwającego średnio 2–5 minut,

operator nie musi nawet nadzorować maszyny. Skraca to czas czyszczenia

pojemników o około 80%. Codzienna 8-godzinna zmiana pracownika odpowiada około 12-15 kontenerom mytym manualnie; jednakże firmy, które zaopatrzą się w myjkę przemysłową DW lub TW są w stanie  obsługiwać co najmniej 50-60 pojemników dziennie.

ModelWymiary
(L x W x H)
DW S 8-601800x1240x2200
DW S 40-301800x1240x2200
TW S 8-603000x2000x2500
TW S 40-30 3000x2000x2500